Slovensko | English

References


POSLOVNI PROSTORI:
ŠIBO d.o.o. Škofja Loka
TUŠ Kamnik
TISKARNA OMAN Kranj
ARI d.o.o. Škofja Loka
SPEKTER d.o.o. Kranj
PETROL Tržič
DINOS Jesenice
DINOS Nova Gorica
FOTO GM Kranj
ISKRATEL Kranj
ISKRA STIKALA Kranj
LE TEHNIKA Kranj
TCG UNITECH Ljubljana
DAMTEKS Kranj
PEKARNA OREHEK Kranj
SPAR Tržič
PENZION MIKLIČ Kranjska gora
PENZION BLENKUŠ Kranjska gora

ŠOLE, ZDRAVSTVENI DOMOVI, OBČINE:
Športna dvorana PODEN Škofja Loka
OŠ Lipnica
OŠ Mošnje
OŠ Žirovnica
Glasbena šola Škofja Loka
Vrtec Vodice
OŠ Bukovica
OŠ Jela Janežiča
Vrtec Žiri
Dom Janka Benedika Radovljica
KS Pirniče
KS Zminec
Gimnazija Želimlje

SAKRALNI OBJEKTI
Samostan Dobrova
Župnija Ig
Stolni Kapitelj Ljubljana
Salezijanski inšpektorat Rakovnik
Cerkev Stara Loka

In še mnogi drugi javni in privatni objekti!

 


News


There are curently no messages.